Mariusz Cierech

dr n. med. Mariusz Cierech
Lekarz
  • Specjalizacja
    Protetyka stomatologiczna
  • Kilka słów:
    Jest absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, od 2012 roku czynnie związany z Katedrą Protetyki Stomatologicznej WUM. W 2016 roku uzyskał z wyróżnieniem tytuł doktora nauk medycznych a w 2017 roku specjalizację w dziedzinie protetyki stomatologicznej. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych szkoleniach i zjazdach stomatologicznych. Jest autorem wielu publikacji naukowych przedstawianych na kongresach w Polsce i za granicą. W Smile Design Clinic zajmuje się kompleksowym leczeniem protetycznym, uzyskując optymalną funkcję żucia oraz najwyższą estetykę uśmiechu pacjenta. Biegle posługuje się językiem angielskim.