• Absolwentka Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

    W trakcie studiów była aktywnym członkiem studenckich kół naukowych oraz Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii. Otrzymała Nagrodę III ˚ im. Prof. Władysława Szenajcha, przyznaną przez Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej, za najlepszy wynik Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego.

    W 2013 roku rozpoczęła specjalizację z Ortodoncji w Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego (PTO) oraz Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego (European Orthodontic Society). Obecnie spełnia się naukowo i zawodowo pracując w Poradni Ortodoncji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Aktywnie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach oraz kongresach z zakresu ortodoncji w Polsce i za granicą.

    Pasjonują ją: podróże, narciarstwo, paintball oraz karting.


    Posługuje się biegle językiem angielskim.

  • Lekarz dentysta. Specjalista ortodonta.

Dyplomy


GALERIA