• Specjalista periodontolog

    Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie - I Wydział Lekarski, Oddział Stomatologii, w okresie studiów członek Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze Protetyki Stomatologicznej IS AM w Warszawie. Współautor pracy „Zmiany w obrębie narządu żucia u osób ze skrzydłowymi brakami uzębienia", która została przedstawiona na 3. Międzynarodowym Kongresie Młodych Medyków w Warszawie.

    Odbyła roczny staż podyplomowy w Wojewódzkim Centrum Stomatologii w Warszawie, w latach 2008-2012 - szkolenie specjalizacyjne z periodontologii w Wojewódzkim Centrum Stomatologii w Warszawie.

    W marcu 2013 uzyskała tytuł specjalisty periodontologa. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach z zakresu stomatologii estetycznej, protetyki, endodoncji oraz periodontologii. Członek Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego.

    Pacjenci cenią Doktor za ujmujący uśmiech, spokój i profesjonalizm. Komunikatywnie posługuje się językiem angielskim.

Dyplomy


GALERIA