• Ukończyła studia na Oddziale Stomatologii I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie w 2006 roku. Następnie odbyła roczny staż podyplomowy w Wojewódzkim Centrum Stomatologii przy ul Nowy Zjazd 1. Od czterech lat pracuje w Klinice Ortofan gdzie zdobywa wiedzę i  umiejętności z zakresu ortodoncji pod opieką Dr Barbary Wyszomirskiej. Każdego roku uczestniczy w licznych szkoleniach i kursach ortodontycznych prowadzonych przez najznamienitszych wykładowców z całego świata takich  jak: Prof. James A. McNamara, Prof. Hugo De Clerck, Prof. Rolf Hinz, Dr David Suarez, Dr Tiziano Baccetti, Dr David M. Sarver, Dr Daniel Rollet, Dr Michel Langlade, Dr Axel Berens. Od 2007 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, a od 2008 pełni funkcję sekretarza Warszawskiego Regionalnego Koła PTO. Była członkiem komitetu organizacyjnego 14. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, który odbył się jesienią 2010 roku w Warszawie.

Dyplomy


GALERIA